Ligtenberg-Contra-Expertise Oog voor schade

Home

Bedrijfsinformatie

 Ligtenberg Expertise is een bureau met ruime ervaring in schaderegeling voor particulieren en midden-kleinbedrijf.

 

Een verzekerde heeft meestal geen ervaring met schaderegeling, de polisvoorwaarden zijn veelal onbekend en voor een onervaren gedupeerde lastig uit te leggen en toe te passen. De voorgedrukte polisvoorwaarden zijn in algemene bewoordingen gesteld en zelden exact toegesneden op de verzekerde overkomen schade. Hierdoor is het voor de verzekerde moeilijk om het oordeel van de verzekeringsexpert te controleren.

Om ervoor te zorgen dat een verzekerde zeker is van een gelijkwaardig en eerlijk proces (equality of arms) is het in de wet en in de polisvoorwaarden bepaald dat men zich altijd mag laten bijstaan door een eigen expert. Een verzekerde is vrij in zijn keuze van een eigen expert, zo kan hij kiezen voor een door hem vertrouwde specialist. Deze expert wordt ook wel 'contra-expert' of eigen-deskundige genoemd. De keuze van een contra-expert dient bedachtzaam te worden genomen

Deze contra-expert staat de verzekerde bij met het vaststellen van de oorzaak van de schade, de vaststelling van de schadeomvang, en advisering en ondersteuning tijdens de hele schaderegeling. In het geval van natuurlijke personen, die niet handelen uit naam van een bedrijf, worden de redelijke kosten van deze vorm van hulp betaald door de verzekeraar (vergelijk art. 6:96 lid 2 BW, art. 7:959 BW samen met art. 7:963 BW).

Partijdigheid

De verzekeringsmaatschappij zal rechtstreeks of door het inschakelen een schade-expert de schade willen vaststellen. Als dit zonder een eigen contra-expert plaatsvindt, kan er een zweem van partijdigheid boven de afwikkeling hangen. De medewerker van de verzekeringsmaatschappij of de soms extern ingehuurde schade-experts worden betaald door de verzekeringsmaatschappij. Om de zweem van partijdigheid te neutraliseren kan een contra-expert van een onafhankelijke expertisebureau worden gekozen. Een expertisebureau kan pas onafhankelijk zijn wanneer er geen banden zijn met verzekeraars en de daaronder liggende belangenorganisaties. Een contra-expert zorgt ervoor dat de belangen van de gedupeerde meer naar voren worden gebracht.

Contra-expert vs. schade-expert

Daar waar de schade-expert uitsluitend bezig is met het vaststellen van de schade ten dienste van een verzekeraar, behandelt een contra-expert elk onderdeel van een schadeclaim ten dienste van een gedupeerde: dat betekent onderzoek naar de oorzaak en toedracht van de brand en het vaststellen van de schadeomvang. Maar ook praktische zaken als hulp bij het samenstellen van lijsten van beschadigde zaken en het bewijs van het eigendom of bezit. 

Aangezien een schade-expert ten dienste van een verzekeraar werkt, is het lastig om een schade werkelijk onafhankelijk te inventariseren. Een contra-expert werkt voor een expertisebureau, vaak zonder banden met verzekeraars, en kan daarom wél een schade onafhankelijk inventariseren. Dit kan een aanzienlijk verschil aantonen tussen beide schaderapportages.

Keuzevrijheid

Een verzekerde heeft altijd alle vrijheid om te kiezen voor welke man/vrouw of bureau hij kiest. Bij deze keuze kan men rekening houden met een aantal factoren. Er zijn bureaus die zowel expertises uitvoeren voor de verzekeringsmaatschappij maar daarnaast ook voor verzekerden. Er zijn experts die wel of niet zijn ingeschreven als register-expert bij het NIVRE. Het verplichten van een NIVRE-lidmaatschap in de verzekeringsvoorwaarden, om zodoende een vorm van selectie te kunnen toepassen door verzekeraars werd in 2020 door het Gerechtshof te Den Haag verboden. Er zijn ZZP-ers en er zijn bureaus met meerdere contra-experts in dienst op verschillende vakinhoudelijke deelgebieden.

Een verzekerde heeft ook altijd de vrijheid om direct na de schade een contra-expertise/eigen expert in te schakelen. Er wordt wel eens beweerd dat er eerst een conflict moet zijn. Dit is niet het geval. Sterker nog de eigen expert kan juist zorgen dat er geen conflict ontstaat. Dit doordat hij/zij dezelfde 'taal' als de expert van de verzekeringsmaatschappij spreekt. Daarnaast zorgt een contra-expert vanaf het eerste moment na de schade voor de juiste informatie, argumenten en keuzes. Hierdoor kan het minder snel mis lopen.

Contra-expertise kan echter ook worden ingeschakeld op het moment dat de schaderegeling de verzekerde "boven het hoofd dreigt te groeien", wat met name bij grotere schades het geval zal zijn. Een contra-expert dan in feite de verzekerde partij door het overleg over de schaderegeling - uiteraard altijd in overleg met de verzekerde partij zelf - over te nemen of te begeleiden.

Ook vanuit de zorgplicht adviseren assurantietussenpersonen steeds vaker aan hun klanten om na een schade gebruik te maken van hun recht op een contra-expert

 

Wat kunnen wij voor u betekenen als eigen deskundigeLigtenberg Expertise houdt zich uitsluitend bezig met het regelen van en de advisering rondom schades van een verzekerde. In het geval van schade bent U altijd gerechtigd om een eigen deskundige in de arm te nemen. Dit moet U niet zien als een motie van wantrouwen naar uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij toe. Het is gewoon uw recht als verzekerde .Een recht dat u altijd kunt gebruiken.
Met betrekking tot schaderegeling hebben we ruime ervaring in het vaststellen van schades op gebied van brand, water, storm ,inbraak ,diefstal en aanrijdingschade. Dit op gebied van :

 Woonhuizen , inboedels
 Bedrijfsgebouwen bedrijfsinventaris en goederen

 

Mocht u naar aanleiding van deze korte bedrijfsinformatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wellicht kunnen wij iets voor u betekenen. Graag verwijs ik u naar onze reviews 

Met vriendelijke groet.

 

Wil Ligtenberg 

Register contra expert

Minister Aalberselaan 10a

5103BA Dongen 

Telefoon 0162-695452 mobiel 0615013246

mwc.ligtenberg@gmail.com

KvK 18087411

aangesloten bij stichting Nationaal instituut voor Register contra-expert en schaderegelaars

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Rick Seutiens
een maand geleden

Na 1 jaar lang me verzet te hebben tegen de verzekeraar en hun expert, heb ik de Ligtenberg conta-expertise in geschakeld omdat ik ten einde raad was. Dit omdat ik zelf geen beweging kon krijgen in de verzekeraar en hun expert. Samen met de Ligtenberg conta-expertise hebben we er beweging in gekregen. Waardoor ze nu wel moeten uitkeren, zonder Wil was dit niet gelukt!

Hierdoor heb ik alleen maar positieve ervaring met de Ligtenberg conta-expertise, en raad ik ze iedereen aan.

Nogmaals bedankt Wil voor alle hulp om dit toch nog tot een positief einde te krijgen.

Byoux Berkers
6 maanden geleden

Kopie via googl Wij zijn super enthousiast en tevreden over Wil Ligtenberg Dankzij zijn eerlijke en goed onderzochte observatie hebben wij onze lekkage in de badkamer gevonden én vergoed gekregen bij de verzekering. Heel dankbaar en blij met zijn hulp en zeer zeker aan te raden bij iedereen die hierin een beste expert in nodig heeft!

ad
een jaar geleden

kopie via google

In contact gekomen met Ligtenberg expertise na een flinke stormschade. Omdat er verschillende woningen betrokken waren was het een lastige situatie. De inbreng van Ligtenberg expertise is een belangrijke factor geweest in het samenbrengen van alle partijen. Lichtenberg expertise heeft de schade snel en naar tevredenheid van alle partijen afgehandeld.

Pierre
een jaar geleden

Perfecte service met goede afspraken die ook worden nagekomen met een haviksoog voor zaken die je als verzekerde zo maar zou vergeten. Kortom. Klasse contra expert en dus zeer aan te bevelen.

Alex & Esther
een jaar geleden

Kopie googel Alex en Esther
Heel erg tevreden met Wil Ligtenberg Expertise. Hij heeft ons zeer goed geholpen nadat we een "probleem" nav een schade met de verzekeringsmaatschappij hadden. Zijn manier van werken en communiceren is erg prettig en hij is duidelijk wat je van hem kan verwachten. Hij is erg deskundig en weet van aanpakken. Mochten we ooit weer zoiets hebben, is hij de eerste de we bellen! We raden hem zeker aan.

Soumya Sekkour
een jaar geleden

via google
Wij kwamen er met de schade-expert niet uit. Wil heeft ervoor gezorgd dat er in een korte tijd overeenstemming is bereikt met de schade-expert. Wil reageert snel op alle vragen en legt duidelijk uit wat kan en wat niet kan.
Wij zijn blij dat wij Wil hebben ingeschakeld. Wij hadden dit veel eerder moeten doen!
Like

Nina
een jaar geleden

namens verzekerde Nina.

Wij hebben een positieve ervaring met dhr. Ligtenberg. In het geval van vervelende schade wordt je door hem ontzorgd. Hij is zeer ervaren en deskundig mbt een complexe schade kwestie. Het in kaart brengen van de schade, onderhandeling met verzekeraar (en zo nodig ombudsman) tot aan overleg met partij die het gaat herstellen. Wij kunnen dhr. Ligtenberg aanraden.

Jos de Knegt
2 jaar geleden

kopie google review

Bij een behoorlijke stormschade aan ons dak heb je zelf te weinig verstand van zaken om de schade op te lossen met je verzekeraar. Wil Ligtenberg pakt dit probleem op zeer professionele wijze op en is zeer snel in communicatie. Heeft ons erg goed geholpen in de afwikkeling van de schade!

Ineke Peters
2 jaar geleden

Door Wil zijn deskundigheid en expertise hebben wij het totale schadebedrag van de verzekering vergoed gekregen. Top gedaan.

Guido Roelaarts
2 jaar geleden

kopie via google
Na onenigheid met mijn verzekeraar over de hoogte van de schade is Wil Ligtenberg ingeschakeld. Tijdens een bijeenkomst met de expert van de verzekeraar zijn we tot een voor mij zeer bevredigende oplossing gekomen. Dankzij de inbreng van Wil wordt de schade nu snel afgewikkeld.